Apmācību seminārs mazpulku vadītājiem un mazpulcēniem

Apmācību seminārs mazpulku vadītājiem un mazpulcēniem

Lai stiprinātu mazpulku valžu aktīvu darbību, mazpulku iesaisti vietējās kopienas attīstībā, un veicinātu mazpulku publicitāti organizējam semināru mazpulku vadītājiem un mazpulcēnu valdēm. 

Īpaši aicināsim mazpulcēnus rūpēties par mazpulka sabiedriskajām attiecībām, tātad tos, kas īstenos projektu "Mazpulka sabiedrisko attiecību speciālists", bet ar mazpulku vadītājiem runāsim par grupas projektiem, vietējām iniciatīvām un Pumpurs projektiem.

Semināru norises vieta un laiks:
2020. gada 17.marts, Saldus jauniešu centrs “Šķūnis” (Lielā iela 3B, Saldus)
2020. gada 18.marts, Jēkabpils 2. Vidusskola (Jaunā 44, Jēkabpils)

Semināra galvenie uzdevumi: 
1) saprast mazpulka vērtību un nozīmi pagastā, pilsētā; 
2) aktualizēt mazpulka valdes nozīmi organizācijas darbu plānošanā un īstenošanā; 
3) izzināt mazpulcēnu grupu projektu izstrādes soļus un nozīmību; 
4) izcelt sabiedrisko attiecību un komunikācijas prasmju nozīmi organizācijas dzīvotspējas nodrošināšanā. 

Seminārā aicinām piedalīties mazpulku vadītāju un vienu līdz trīs mazpulcēnus (sākot no 4. klases ). 
 
Semināra programma pielikumā. 
 
Lai pieteiktos semināram, lūdzam aizpildīt anketu  līdz 2020.gada 12.marta  plkst. 16:00.