Projekti

Varam vairāk!

Vai Mazpulki var vairāk? Pavisam noteikti! Tieši tāpēc esam izveidojuši projektu "Varam vairāk!", kurš ir tapis programmas "NVO fonds" 2019 ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Mazpulku institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izglītot biedrus un veicināt biedru līdzdalību,  attīstīt reģionālo klubu sadarbību un savstarpēju pieredzes apmaiņu, tādējādi  veicinot pilsoniskās  sabiedrības attīstību  un piederības sajūtu biedrībai un Latvijai.
2019-05-20
Lasīt vairāk

Augsim Latvijai!

Mazpulku projekts “Augsim Latvijai!” plānots ar  mērķi veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei, dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību  kā arī ilgtermiņā stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”. Projekts ietver 11 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1000 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus jaunatnes jomā no visas Latvijas.
2019-05-14
Lasīt vairāk

Ekonometne 2019

Nometnes programma tiks īstenota pēc neformālās izglītības modeļa apgūstot tēmu “Kukaiņu daudzveidība”, iegūstot jaunu pieredzi, prasmes un izjūtas, mācoties darboties komandā un individuāli. Mazpulki, organizējot vasaras nometni sadarbībā ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogiem, dos iespēju nometnes dalībniekiem realizēt savas radošās idejas, rosinās lietderīgi izmantot laiku, izceļot mazpulku pamatvērtības – asu prātu, stipru veselību, čaklas rokas un labu sirdi.
2019-05-09
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts "Medus vasara"

Uzsācies PuMPuRS projekts "Medus vasara" Aizputē! 

Projekta mērķis ir iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs savā dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu, veicināt zināšanas par medus ieguvi, medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību. Veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida iespējām. Projekta norise plānota pavasara un vasaras periodā, kas ir laiks, kad skolēniem ir visvairāk brīva laika, kuru ir grūti saprātīgi aizpildīt.

2019-04-30
Lasīt vairāk

KompetencES

Uzsākts projekts "KompetencES"! Šo projektu vēlamies realizēt kā personas pilnveides apmācības jaunajiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem,  no reģioniem nākušu jauniešu grupai, kuriem ir nepieciešams papildus iedrošinājums un kompetences, lai iekļautos galvaspilsētas dzīvē, mūsdienu mainīgajā sabiedrībā un konkurējošajā izglītības un darba tirgū Rīgā. 
2019-04-15
Lasīt vairāk
Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi